Bdhaidqcrpevinnwkxae

Introkurs i hesteassisterte aktiviteter

Å utvikle et faglig tilbud

Hensikten med dette kurset er å gi en innføring i hva hesteassisterte aktiviteter er, og hvordan du kan utvikle et faglig tilbud med hesteassisterte aktiviteter. Du vil få konkrete verktøy du kan bruke når du utvikler eller videreutvikler dine egne tilbud. Kurset retter seg mot deltakere som ønsker, eller har planer om å bruke hester i helsefremmende og forebyggende arbeid.


Du vil blant annet lære:

  • Hvordan du kan bruke Mulighetsmatrisen for å avklare formålet med tiltakene dine
  • Hvordan du avgjør hva slags type tilnærming du skal ha i tiltaksarbeidet
  • Eksempler på konkrete øvelser du kan inkludere i ditt tilbud
  • Viktigheten av arbeidsbeskrivelser, og hvordan de kan brukes for å kvalitetssikre tjenestene dine
  • MACAM's vurderingsmodell for å evaluere terapihestens egenskaper

Your Instructor


Katrine Finstad
Katrine Finstad

Katrine Finstad har en mastergrad i psykologi, med spesialisering i helsepsykologi og forebyggende arbeid. I masteroppgaven sin fordypet hun seg i sammenhengen mellom personlighet og mental helse hos norske konkurranseryttere.

Katrine har holdt på med hest i hele sitt liv, og har drevet egen stall siden 2010. Her har hun trent og avlet opp egne hester, tilbudt oppstalling for privathester, og hatt tilbud om hesteassisterte aktiviteter til tjenester i kommunen og til private aktører.

I 2014 ble Katrine autorisert Trener 1 i regi av Norges Rytterforbund. I tillegg har hun et årsstudium i pedagogikk. Hun har også fordypet seg i atferdsvitenskap og læringspsykologi på mastergradsnivå, som gjør at hun har spisskompetanse i menneskelig atferd og hvordan mennesker lærer.

Nå jobber Katrine som nettlærer i psykologi på Bjørknes Høgskole, og fagkoordinator i Ecura. I tillegg utvikler hun nettkurs i bruk av hest i helsesammenheng.


Get started now!